Nemoci duševní a poruchy chování« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
F00 Demence u Alzheimerovy nemoci
F000 Demence u Alzheim.nem.s čas.zač.
F001 Demence u Alzheim.nem.s pozd.zač.
F002 Demence u Alzh.nem.atyp.n.smíš.typu
F009 Demence u Alzheimerovy nemoci NS
F01 Vaskulární demence
F010 Vaskulár.demence s akut.začátkem
F011 Multiinfarktová demence
F012 Subkortikální vaskulár.demence
F013 Smíš.kort.a subkort.vaskul.demence
F018 Jiné vaskulární demence
F019 Vaskulární demence NS
F02 Demence u jiných nemocí ZJ
F020 Demence u Pickovy choroby
F021 Dem.u Creutzfeldt-Jakobovy nem.
F022 Demence u Huntingtonovy nemoci
F023 Demence u Parkinsonovy nemoci
F024 Demence u onemocnění HIV
F028 Demence u jiných urč. nemocí ZJ
F03 Neurčená demence
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika