Novotvary« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
C00 Zhoubný novotvar rtu
C000 ZN- horní ret, zevní
C001 ZN- dolní ret, zevní
C002 ZN- ret zevní, NS
C003 ZN- horní ret, vnitřní strana
C004 ZN- dolní ret, vnitřní strana
C005 ZN- ret neurčen,vnitřní strana
C006 ZN- komisura rtů
C008 ZN- léze přesahující ret
C009 ZN- ret NS
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka
C02 ZN jiných a neurčených částí jazyka
C020 ZN- hřbetní strana jazyka
C021 ZN- hrana jazyka
C022 ZN- spodní strana jazyka
C023 ZN- přední 2/3 jazyka, část NS
C024 ZN- jazyková mandle
C028 ZN- léze přesahující jazyk
C029 ZN- jazyk, NS
C03 ZN dásně - gingivy
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika